Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18

Tel.č.: + 421 2 55 96 08 61
http://cultusruzinov.sk/

 

Pravidelná činnosť SD Nivy

Yoga

pondelok

17:00 - 18:30  

začiatočníci

 

 

18:30 - 20:00    

začiatočníci

 

streda

18:30 - 20:00   

pokračujúci

Klavír

pondelok

15:00 - 19:00

viac na 0907 705 002

Etnodance

pondelok - nedeľa

 

viac na www.etnodance.sk alebo 0911 200 079