Materské centrum Hojdana, Haburská 2


Na všetky krúžky je potrebné vopred sa prihlásiť na hojdana@stonline.sk
Viac info na www.hojdana.sk alebo na FB (Priatelia MC Hojdana)