Kultúrne a komunitné centrum Zora, Okružná 1

Kultúrne a komunitné centrum Zora

Okružná 1, 821 04 Bratislava

Telefón: Andrew:+421 905 737 180  Peťo:+421 903 236 623
Email: gaspar_andrew@hotmail.com, mihalka.peto@gmail.com

Web: https://sk-sk.facebook.com/centrumZora

  • Kultúrne a komunitné centrum ZORA je unikátny verejný priestor, ktorý vznikol z bývalého kina Zora. Roky bolo  opustené a chátralo. Centrum vzniklo ako dobrovolnícka iniciatíva občanov a ako jeden z najvýznamnejších projektov participatívneho rozpočtu mesta Bratislava.
  • Prioritou je zaplnenie tohto priestoru pestrým výberom aktivít kultúrneho, vzdelávacieho a športového charakteru.
  • Na ploche cca 400 m2 sa nachádza veľká sála s kapacitou cca 160 miest (z toho 110 je na sedenie), 2 učebne – jazyková a hudobná (momentálne v rekonštrukcii), oddychový priestor (budúca čajovňa) a veľký dvor s parkom (v budúcnosti detské ihrisko a „preliezky" na kalisteniku).
  • Súčasťou exteriéru je Senior Fit Park - prvky na cvičenie pre seniorov
  • Ak by ste mali záujem o zorganizovanie akcie alebo akejkoľvek aktivity, využite kontakty uvedené vyššie.