Knižnica Ružinov

www.kniznica-ruzinov.sk

Ústredná knižnica:

  • Miletičova 47, Tel: 02/534 12 104, email: kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk
pondelok 8:00 - 19:00
utorok 8:00 - 16:00
streda 8:00 - 19:00
štvrtok 8:00 - 19:00
piatok 11:00 - 16:00

Pobočky:

  • Tomášikova 25, Tel: 02/444 54 706, email: kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk
pondelok 12:00- 18:00
utorok 10:00-16:00
streda 12:00-18:00
štvrtok 12:00-18:00
piatok 12:00-16:00

  • Seniorské informačné centrum Zimná 1, Tel: 02/434 211 21, email: kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk
pondelok 12:00- 18:00
utorok 10:00-16:00
streda 12:00-18:00
štvrtok 12:00-18:00
piatok 12:00-16:00

  • Bachova 7, Tel: 02/433 37 441, email: kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk
pondelok 12:00- 18:00
utorok 10:00-16:00
streda 12:00-18:00
štvrtok 12:00-18:00
piatok 12:00-16:00

  • Na úvrati 52, Tel: 02/434 20 271, email: kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk
pondelok 12:00- 18:00
utorok 10:00-16:00
streda 12:00-18:00
štvrtok 12:00-18:00
piatok 12:00-16:00