Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28

Tel.č.: + 421 2 4342 7055
Web: http://cultusruzinov.sk/

Pravidelná činnosť DK Ružinov

FS Karpaty

pondelok

20:00 - 22:00

baletná sála DK Ružinov

 

utorok

18:00 - 21:30

 

streda

20:00 - 22:00

 

štvrtok

18:00 - 21:30

Cvičenia pre seniorov

I. skupina  - lektorka Helena Uhlířová

utorok a štvrtok 10:00 - 11:00

baletná sála DK Ružinov

 

II. skupina - lektorka Alena Šištíková

jóga - začiatočníci

pondelok a streda 10:00 - 11:00

 

Kondičné cvičenia pre ženy

pondelok - streda

17:30 - 18:30

baletná sála DK Ružinov

MAŽORETKY SILUET BRATISLAVA

utorok

16:45 - 17:45

baletná sála DK Ružinov

 

piatok

16:45 - 17:45

Hudobné kurzy m. č. 257

pondelok - piatok

14:00 - 21:00

klavír pre deti a dospelých

pondelok - piatok

14:00 - 21:00

zobcová flauta pre deti a dospelých

Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA m.č. 251

streda

17:30 - 21:00

 

Miešaný spevácky zbor CANTUS

pondelok, streda

18:00 - 21:00

miestnosť 202

Kompozičný šach

piatok (2x do mesiaca)

18:00 - 21:00

miestnosť 214

Krížovkársko-hádankársky krúžok DUNAJCI

streda (2x do mesiaca)

18:00 - 21:00

miestnosť 214

Box team legends – tréningy boxu pre verejnosť

pondelok

18:30 - 20:00

baletná sála DK Ružinov

 

streda

18:30 - 20:00

 

 

piatok

18:00 - 19:30

 

 

nedeľa

  9:00 - 10:30

 

TAIČI – zdravotné cvičenie pre seniorov

streda

13:00 - 14:30

baletná sála DK Ružinov