Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Podujatia

Dopravno bezpečnostná súťaž ÚAMK Bratislava tour 2018

Miesto konania:
Harley Davidson Bratislava

Rebarborová 1/A


Ústredný automotoklub SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, MČ Vrakuňa, MČ Ružinov a partnermi usporiadajú dňa 6. októbra 2018 šiesty ročník dopravno- bezpečnostnej súťaže „ÚAMK BRATISLAVA TOUR“ pre rodiny s deťmi a ZŤP, ktorá sa uskutoční pred areálom Harley Davidson.

Dopravno bezpečnostná súťaž ÚAMK Bratislava tour 2018

Významnú odborno-metodickú záštitu nad podujatím prevzal riaditeľ KDI KRPZ Bratislava plk. JUDr. Milan Pilip. Na podujatí významne participuje Mestská Polícia Bratislava pod vedením plk. Ing. Ivana Lechnera.

Cieľom podujatia je formou rodinnej jazdy vysvetľovať najmä deťom zásady dodržiavania pravidiel bezpečnosti cestnej premávky, ohľaduplnosti k chodcom a získania návykov bezpečnosti a plynulosti v doprave. Dieťa si uvedomuje vážnosť správania sa v doprave, kde sa denne pohybuje a kde je ohrozeným účastníkom cestnej premávky a to prostredníctvom  zodpovedného správania sa rodičov.  Príslušníkov polície dieťa vníma ako priateľa a pomocníka.

Súťaž sa bude konať v štyroch kategóriách:
A    Otec a dieťa
B    Matka a dieťa
C    Rodičia s deťmi
D    Zdravotne ťažko postihnutí

ZRAZ účastníkov súťaže je v sobotu o 9.00 hod. v areáli Harley Davidson na Rebarborovej č. 1/A, kde je o 10.00 ŠTART.
Prihlásiť sa treba cez internetový formulár www.uamksr.sk/uamk.tour.

Súťaž pozostáva z „orientačnej jazdy“ po bratislavských uliciach, jazdy zručnosti, Bazovského školy šmyku, detskej dopravnej školy a školy 1. pomoci so Slovenským Červeným krížom.
Na orientačnej trase bude 5 prejazdových kontrol, ktoré musia súťažiaci povinne absolvovať. Počas celej jazdy musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky a celú trasu zvládnuť v stanovenom limite 2 hodiny. Rozhodujúca bude jazda zručnosti na parkovisku pred Cintorínom Vrakuňa. Tohtoročnou novinkou je VOLVO Truck projekt pre deti a mládež „ZASTAV, POOBZERAJ SA  A ZAMÁVAJ“ a testovacie jazdy na novinkách SlovaKIAauto.
V druhej časti programu sa detí ujímajú preventisti krajského dopravného inšpektorátu a animátori OZ Gaštanko.

Na prvých 60 zaregistrovaných posádok čakajú darčeky ako Slovnaft palivová karta v hodnote 30,- Eur a Poukážka na 35% zľavu na konzumáciu rodinného menu s darčekom pre deti a rodičov v McDonald‘s na Panónskej ceste. Pre všetky detičky sú pripravené darčeky.
Prvé tri posádky v každej kategórii budú odmenené pohármi víťazov!

Súťaž pozostáva z dvoch častí:

Dopoludnia – súťažná:
09.00 - 10.00 - Sústredenie a formálne preberanie súťažiacich posádok v areáli Harley Davidson (posádky predložia: vodičské oprávnenie, osvedčenie o technickom stave vozidla a povinné zmluvné poistenie).
10.00 – 11.00 - Štart súťažných  posádok
10.00 – 12.00 - Súťažno-orientačná automobilová jazda (jazdí sa podľa zadaného jednoduchého itinerára systémom Štart – Cieľ v Bratislave) + Absolvovanie 5 prejazdových kontrol
12.00 -  Cieľ na parkovisku Harley Davidson
12.00 - 16.00 - Jazda zručnosti súťažných posádok na automobile po dojazde posádok do cieľa
12.00 - 16.00 - Bazovského škola šmyku
12.00 - 16.00 - Detská dopravná škola na dopravnom ihrisku Vila Liedla

Popoludní - edukačná, preventívna, osvetová a zábavná časť
12.00 - 16.00 - Škola 1. pomoci Slovenského Červeného krížu
12.00 - 16.00 - Volvo Truck – Zastav, Poobzeraj sa a Zamávaj!
12.00 - 16.00 - SlovaKIAauto testovacie jazdy
12.00 - 16.00 - Edukačná a zábavná činnosť detí, ktorej súčasťou budú náučné materiály,              hry a zábavné disciplíny.
16.00 - Vyhodnotenie súťaží, vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií
16.00 - 18.00 - Voľná zábava v areáli Harley Davidson

Priebeh jazdy:
-    Trať súťaže je tajná.
-    Posádka obdrží „jazdný výkaz“ a inštrukcie pred štartom.
-    Po odštartovaní posádka automobilu absolvuje orientačnú jazdu po Bratislave, pričom bude získavať potvrdenia o prejazde „prejazdovými kontrolami“.
-    Absolvovanie prejazdových kontrol je povinné a bude každej posádke vyznačené do „jazdného výkazu“.
-    Po absolvovaní trate, získaní potvrdení na všetkých prejazdových kontrolách, prichádza posádka do cieľa.
-    V areáli cieľa absolvuje posádka jazdu zručnosti, školu šmyku a jazdu zručnosti detí na detskom dopravnom ihrisku ako poslednú súťažnú disciplínu.

O občerstvenie bude postarané vďaka spolupráci so spoločnosťou Harley Davidson a Mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia