Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Podujatia

DISKUSNÉ FÓRUM K ROČNÉMU VYÚČTOVANIU NÁKLADOV ZA UŽÍVANIE BYTU ZA MINULÝ ROK

Miesto konania:
Miestny úrad Bratislava-Ružinov

Mierová 21
82705 Bratislava


Získate informácie o: - ročnom vyúčtovaní nákladov za užívanie bytu, čo je stav hospodárenia v bytovom dome, - faktoroch ovplyvňujúcich ročné vyúčtovanie nákladov za užívanie bytu (správca bytového domu - zástupca vlastníkov bytov - vlastníci bytového domu - kontrola úhrad faktúr za prevádzku, opravy, odmien a pod. v bytovom dome počas roka), - príčinách nespokojnosti vlastníkov bytov s ročným vyúčtovaním, - fenoméne ľahostajnosti vlastníkov bytov a o vzájomnom poškodzovaní sa vlastníkmi bytov, - nekorektnom poplatku za odvoz a likvidáciu domového odpadu v Bratislave, - vzdelávaní spotrebiteľov v roku 2014.

Zároveň dostanete aj možnosť položiť otázky k téme, na ktoré odpovedia
zástupcovia Združenia občianskej sebaobrany, správcovskej spoločnosti Somatgroup, a.s. a Advokátskej kancelárie AK Hrabovská s.r.o. 


Združenie občianskej sebaobrany v rámci vzdelávania spotrebiteľov v tomto roku organizuje iba toto jedno podujatie. Koná sa pod záštitou starostu Ružinova Dušana Pekára.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia