Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Zájazd pre seniorov do Baziliky v Šaštíne a Skalice

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje dňa 28.4. 2014 pre seniorov ZÁJAZD DO BAZILIKY ŠAŠTÍN-STRÁŽE A MESTA SKALICA. Prihlasovanie do 17.4. 2014.

Zájazd pre seniorov do Baziliky v Šaštíne a Skalice

Mestská časť Bratislava-Ružinov  organizuje

ZÁJAZD  DO BAZILIKY ŠAŠTÍN-STRÁŽE A MESTA SKALICA

28.4.2014

  • Program:

Odchod z Bratislavy o 7:00 h z parkoviska Miestneho úradu na Mierovej 21
Návšteva Baziliky Sedembolestnej Šaštín- Stráže s výkladom
Návšteva kráľovského mesta Skalica:
prehliadka Rotundy sv. Juraja
Františkánsky kláštor
Dom kultúry
Jezuitský kostol s hudobným vstupom
Príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách

  • Prihlasovanie:

do 17.4. 2014 v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová 21 predložte platný OP, potvrdenie o poberaní starobného dôchodku k nahliadnutiu, preukaz zdravotného poistenia

  • Účastnícky poplatok:

5 € (platba priamo v autobuse)
poberateľ starobného dôchodku nad 500 € môže ísť ako samoplatca

  • Podmienky účasti:

nepracujúci starobný dôchodca s trvalým pobytom v Ružinove

Výber účastníkov sa uskutoční losovaním prihlásených na zasadnutí Komisie sociálnych služieb.

Ďalšie informácie o prihlasovaní na tel. č.: 02/48 284 285

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk