Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Výzva: Povinný orez stromov

Zodpovednosť za to, aby konáre nezasahovali do el. vedenia, majú vlastníci a užívatelia pozemkov.

Vlastníci, nájomcovia alebo správcovia nehnuteľností, nadzemné, ale aj podzemné elektrické vedenia, odstrániť konáre, prípadne iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť spoľahlivosť prevádzky týchto vedení.

Dreviny, ktoré majú priemer do 5 cm, je v tzv. ochrannom pásme elektrických sietí možné orezávať celoročne. Ak majú priemer nad 5 cm, robia sa orezy medzi 1. aprílom a 30. septembrom.


V prípade, že je potrebné strom vyrúbať, je možné urobiť  to medzi 1. októbrom a 31. marcom. Aj v takomto prípade je však nevyhnutné oznámiť to vopred odboru starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade. Ten následne do 15 dní rozhodne.

Odpratanie dreva po oreze alebo výrube je taktiež úlohou vlastníka nehnuteľnosti.

Ak sa už konáre stromov priblížili k elektrickému vedeniu na nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať minimálne 25 dní pred plánovaným orezom o vypnutie vedenia. V takomto prípade sa treba obrátiť na príslušného špecialistu správy energetických zariadení.

 

Zdroj: Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - Správa energetických zariadení

 

Výzva: Povinný orez stromov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia