Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Vyhradené parkovanie

Informácia pre žiadateľov

Žiadateľom o nové vyhradené parkovacie miesta oznamujeme, že od 01. 04. 2020 nadobudla účinnosť nová Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 o dopravnom značení. Nakoľko došlo k novému označeniu dopravných značiek a niektoré boli zrušené, mestská časť Bratislava - Ružinov čaká na metodické usmernenie z Magistrátu hl. mesta Bratislavy k označovaniu vyhradených parkovacích miest. Vzhľadom na túto skutočnosť mestská časť aktuálne nové vyhradené parkovacie miesta neprideľuje, žiadosti budú spracované po doručení usmernenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Vyhradené parkovanie
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk