Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Voľby členov rady školy

Informácie o voľbách do rady školy - materské škôlky.

Materská škola Exnárova 6

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Materská škola Západná 2

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 Materská škola Medzilaborecká 4

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

Materská škola Šťastná 26

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických,
 • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 

 

Materská škola Borodáčova 2

Rada školy má 5 členov v zložení:

 • jeden zástupca pedagogických zamestnancov školy
 • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • dvaja zástupcovia zákonných zástupcov detí (rodičov)
 • jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

 

Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

 

Termíny a ďalšie podrobné informácie nájdete tu http://bit.ly/2kCEXb3

Voľby členov rady školy
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia