Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Stavebné práce na nových zastávkach a obratisku začínajú už 29. 6.

Na ulici Mlynské nivy vznikne nové obratisko bratislavskej MHD.

Na ulici Mlynské nivy pribudne počas letných mesiacov nové obratisko a dve zastávky bratislavskej MHD. Ako obratisko pre autobusy MHD sa bude využívať jestvujúca miestna komunikácia Mlynské nivy a priľahlá spevnená plocha. V súčasnosti sa táto plocha využíva ako parkovisko so značne znehodnoteným betónom.

Okrem obratiska stavebné práce počítajú aj s úpravou existujúcich chodníkov, vybudovaním nových priechodov pre chodcov, ktoré budú oddelovať obratisko od cesty a napoja sa na súčasný chodník na Mlynských nivách. Na ulici
v oboch smeroch pribudnú dve zastávky.

Dôvodom iniciatívy YIT Slovakia bolo zlepšenie súčasného stavu infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a dopravného napojenia novo obývaného územia. Stavebné práce budú trvať približne dva mesiace.

Stavebné práce na nových zastávkach a obratisku začínajú už 29. 6.
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk