Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Štatistický úrad: Zber dát

Prečítajte si, čo potrebujete vedieť, keď vám zazvoní anketár.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností vykonáva Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) už od roku 2005 a bude prebiehať počas tohto polroka, takže anketári vám môžu zazvoniť až do 28. júna 2019

 

Ako zistíte, či ide o skutočného anketára?

Každý anketár sa musí preukázať dokladom – na preukaze je farebný štátny znak, číslo jej/ jeho občianskeho preukazu, služobné číslo a fotografia.

 

Ako si môžete overiť, že jeho doklady sú pravé?

Pokiaľ si nie ste istí, že ide o pravého anketára, kontaktujte Mgr. Yvetu Fodora zo štatistického úradu na tel. čísle 0907 89 99 73.

 

Sú údaje, ktoré poskytnete anketárovi, chránené?

Áno. Všetky informácie a názory budú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na www.statistics.sk.

 

Prieskum sa uskutočňuje v 350 obciach na Slovensku a zúčastní sa ho viac ako 6760 domácností.

 

Štatistický úrad: Zber dát
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia