Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Rekonštrukcia chodníkov v okolí OC Budúcnosť

Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie správy komunikácií oznamuje, že v stredu 23.10.2019 začne prebiehať oprava chodníka a spevnenej plochy na Drieňovej ulici okolo Obchodného centra Budúcnosť.

Predpokladané ukončenie prác je 26.11.2019

Oprava spočíva vo vybúraní poškodenej živičnej vrstvy chodníkov, spevnených plôch v položení nového asfaltového krytu ako aj predlaždenie dlažby z prírodného kameňa, výkopové ryhy pre uloženie káblov VO a obrubníkov.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste od tohto dňa až do ukončenia realizačných prác rešpektovali prenosné dopravné a stavebné značenie. Vozidlá odparkovali mimo zóny realizácie opravy v dostatočnom predstihu.

Ďakujeme za spoluprácu, trpezlivosť a  za  pochopenie  dočasných  obmedzení počas realizácie uvedených prác.

Rekonštrukcia chodníkov v okolí OC Budúcnosť
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia