Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Prievoz potrebuje pravidlá

Do 31. 10. 2020 môžete posielať pripomienky k územným plánom Prievoz východ a západ.

Územný plán zóny je kľúčový materiál, ktorý určuje ako má vyzerať určitá lokalita. Zároveň je to východiskový dokument pre každého stavebníka. Definuje najmä to, čo je a čo nie je možné v konkrétnej lokalite stavať, do akej výšky, koľko zelene musí ostať zachované alebo aký druh infraštruktúry je tam treba vybudovať.

 

Prievoz je pre potreby územného plánu rozdelený na dve časti – východ a západ. Východ je vymedzený ulicami Gagarinova (severná hranica), Osvetová a Telocvičná (východná hranica), diaľnica D1 (južná hranica), Parková a Kaštieľska ulica (západná hranica). Západ zo severnej strany Gagarinovou, z východnej Kaštieľskou a Parkovou, z južnej strany diaľnicou D1 a zo západnej strany Hraničnou ulicou.

 

Pripomienky, námety a odporúčania k obom návrhom môžu orgány štátnej správy, samosprávy, právnické, ale aj fyzické osoby posielať od 1. do 31. októbra 2020 buď písomne na adresu miestneho úradu alebo elektronicky na alexandra.szokeova@ruzinov.sk (podklady nájdete tu Prievoz – východ) alebo patricia.rusnakova@ruzinov.sk (podklady nájdete tu Prievoz – západ). Vyhodnocovať sa budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k týmto dokumentom.

 

Prievoz potrebuje pravidlá
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk