Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Právna poradňa pre seniorov

Všetky informácie o tom, ako si dohodnúť stretnutie s právnikmi.

Dôchodcovia sú najčastejším terčom rôznych podvodníkov, ktorí sa ich snažia obrať o peniaze a majetok. Od januára budúceho roka preto ponúkne mestská časť v spolupráci s advokátskou kanceláriou možnosť poradiť sa s právnikmi, ako treba postupovať v prípade, že od nich niekto žiada peniaze alebo podpis.

 

Advokátska kancelária LG Legal bude v priestoroch úradu od 14. januára 2020 poskytovať ružinovským seniorom bezplatné právne služby. Konzultovať s právnikmi budú môcť záujemcovia každý nepárny utorok od 9:00 do 11:00. Na konzultácie je potrebné vopred sa telefonicky objednať na čísle 0948 759 488 v stredy od 15:00 do 17:00.

 

 

Oblasti, v ktorých bude poskytované poradenstvo:

a) rodinné právo (rozvod, zrušenie a/alebo vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),

b) dedičské právo (otázky týkajúce sa dedenia a dedičského konania),

c) exekúcie a osobné bankroty (poradenstvo v otázkach súvisiacich s exekučným konaním a konkurzným/ oddlžovacím konaním),

d) zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena),

e) iné otázky týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov (susedské vzťahy),

f) spotrebiteľské právo (odstúpenie od zmluvy, reklamácie tovaru/služieb)

 

Poznámka: Advokátska kancelária v rámci bezplatného poradenstva nebude poskytovať právnu pomoc v trestných veciach a ani zastupovať v konaniach pred súdmi a iným štátnymi orgánmi.

 

Táto služba je orientovaná na seniorov. V prípade, že právnu radu potrebuje niekto iný, odporúčame obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, kde sa môžete objednať na telefónnom čísle 0650 105 100.

 

Právna poradňa pre seniorov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia