Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Poslanci zvolili členov komisií

Komisie o. i. vypracovávajú stanoviská, návrhy a podieľajú sa na kontrole realizovania uznesení.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

1. JUDr. Michaela Biharyová

2. Mgr. Kamil Bodnár

3. Ing. Monika Ďurajková

4. Nikolaj Gečevský

5. Mgr. et Mgr. Marek Machata - predseda

6. Ing. Peter Strapák

7. Mgr. Michal Vicáň

 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

1. JUDr. Michaela Biharyová - predsednička

2. Mgr. Ivan Kraszkó

3. JUDr. Matúš Méheš

4. Ing. Katarína Šimončičová

 

Komisia finančná, podnikateľských činností

1. Mgr. Kamil Bodnár

2. Mgr. Martin Ferák

3. Ing. Michal Gašaj, PhD.

4 Mgr. Ivan Kraszkó

5. Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

6. Ing. Vladimír Sirotka, PhD. - predseda

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia

1. Mgr. Peter Herceg

2. Mgr. Martin Ferák

3. Ing. Petra Kurhajcová

4. Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

5. Mgr. Jozef Matúšek

6. Ing. Martin Patoprstý

7. Ing. Katarína Šimončičová - predsedníčka

8. Mgr. Michal Vicáň

 

Komisia školstva, kultúry a športu

1. PaedDr. Mária Barancová

2. Ing. František Bolgáč

3. Mgr. Boris Čechvala

4. Nikolaj Gečevský

5. Ing. Marcela Kulifajová - predsedníčka

6. Mgr. Jozef Matúšek

7. JUDr. Matúš Méheš

8. Silvia Pilková

 

Komisia sociálnych služieb

1. Mgr. Eva Bacigalová - predsedníčka

2. PaedDr. Mária Barancová

3. Mgr. Boris Čechvala

4. Ing. Petra Kurhajcová

5. Mgr. ET Mgr. Marek Machata

6. Mgr. Jozef Matúšek

7. Silvia Pilková

8. Ing. arch. Lucia Štasselová

 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – grantová komisia

1. PaedDr. Mária Barancová

2. Mgr. Boris Čechvala

3. Ing. Monika Ďurajková - predsedníčka

4. Nikolaj Gečevský

5. Ing. Marcela Kulifajová

6. Mgr. ET Mgr. Marek Machata

7. Ing. Martin Patoprstý

8. Silvia Pilková

9. Ing. arch. Lucia Štasselová

10. Mgr. Michal Vicáň

 

Komisia dopravy

1. JUDr. Michaela Biharyová

2. Ing. Monika Ďurajková

3. Mgr. Peter Herceg - predseda

4. Ing. Petra Kurhajcová

5. Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

6. JUDr. Matúš Méheš

7. Ing. Peter Strapák

 

Komisia informatizácie

1. Mgr. Kamil Bodnár

2. Ing. František Bolgáč - predseda

3. Ing. Vladimír Sirotka, PhD.

4. Ing. Peter Strapák

5. Mgr. Michal Vicáň

Presné postavenie komisií je definované v rokovacom poriadku https://bit.ly/2MDQHng (čl. III).

Poslanci zvolili členov komisií
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia