Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Odstávka v ZEVO, bývalej Spaľovni Bratislava

Informácie ohľadne odstávky v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu) bývalá Spaľovňa Bratislava od spoločnosti OLO.

Technologická odstávka v ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu) bývalá Spaľovňa Bratislava.

 

Spoločnosť OLO a.s. oznamuje zákazníkom, že v termíne od 18.9.2020 do 31.10.2020 bude v ZEVO technologická odstávka.

 

Od 24.8.2020 do 31.10.2020 neodoberjú odpad od externých zákazníkov z dôvodu príprav a vytvorenia kapacít v zásobníku odpadu v ZEVO.

 

Odstávka ZEVO sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho, triedeného ani biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave.

Zmesový komunálny odpad bude odvážaný na skládku spoločnosti FCC Slovensko v Zohore, podľa vývoja množstva odpadu zvážaného z Bratislavy počas odstávky.

Služba OLO Taxi bude k dispozícii bez obmedzení.

Odstávka v ZEVO, bývalej Spaľovni Bratislava
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk