Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Koronavírus: OČR a nemocenské

Všetko vybavíte aj bez návštevy lekára alebo sociálnej poisťovne

Informácie zverejnila Sociálna poisťovňa, o prípadných zmenách bude včas informovať.

Žiadosť o ošetrovné na dieťa (OČR)
Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne poštou, telefonicky alebo e-mailom (bratislavamesto@socpoist.sk). Sociálna poisťovňa ďalej spresní postup.

  1. deti do 10 rokov: SP si overuje, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia, a potom sa začína konanie o tejto dávke. (k žiadosti preto priložte nariadenie zriaďovateľa 👉 https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:6655)

Následne by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

  1. deti nad 10 rokov: Rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

Dávka sa vypláca len tým žiadateľom, ktorí spĺňajú všetky podmienky na jej pridelenie, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

Žiadosť o nemocenské
Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (či má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN.

Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient zamestnancom. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Sociálna poisťovňa aj v prípade tejto dávky skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

 

Koronavírus: OČR a nemocenské
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk