Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Jarné upratovanie 2020 zrušené

V Ružinove sa z dôvodu prevencie neuskutoční jarné upratovanie. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Jarné upratovanie zrušené! 

V našej mestskej časti sa tento rok znovu uskutoční jarné upratovanie, formou triedeného zberu objemného odpadu na zberných miestach, ktoré sa bude konať v troch dátumoch: 

  • 21. 03. 2020 - Ostredky, Štrkovec, Trnávka
  • 28. 03. 2020 - Prievoz, Pošeň, Trávniky
  • 04. 04. 2020 - Starý Ružinov, Ružová dolina, Nivy. 
V prípade veľkorozmerového odpadu žiadame občanov o spoluprácu, aby takýto odpad doviezli priamo na adresu Ružinovského podniku verejno - prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava. 
Oznámenie v PDF súbore. 

Kam odovzdať odpad, ktorý nepatrí do veľkorozmerového kontajnera? 

Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, pneumatky, elektroodpad, použité batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, recyklovateľný odpad. 

Vymenované odpady sa dajú recyklovať a je potrebné ich bezplatne vrátiť do predajne (elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky), odovzdať v rámci osobitných zberov vyhlásených mestskou časťou (nebezpečný odpad, elektroodpad) alebo odovzdať do kontajnerov na triedený zber (sklo, plasty, papier a kovové obaly).

 

Tieto odpady je možne ďalej ukladať  v miestach :

 

Elektroodpad – spol. Envidom,  mob. : 02/50221300, alebo mail : info@envidom.sk

 

Pneumatiky je možné bez problémov odovzdať v každej predajni pneumatík a v každom pneuservise. Tieto subjekty sú povinné odoberať ich bez nároku na odmenu a rovnako bez viazania na ďalší nákup. Pneumatiky sú následne recyklované. Viac informácií aj so zoznamom zberných miest je možné nájsť na webovej stránke: www.eltma.sk. Priamo v Ružinove a jeho blízkom okolí je množstvo zberných miest.

 

Plasty, papier, sklo – v zberných nádobách na to určených v stanovištiach pre BD, pre rodinné doby zberné hniezda v danej lokalite

 

Drobný stavebný odpadzberné miesto na zbernom dvore spol. OLO, a.s., Ivánska cesta 22, 821 05 Bratislava,

 

Autobatérie môžete odovzdať v každej predajni autobatérií, čiže v predajniach s náhradnými dielmi, v autoservisoch na niektorých čerpacích staniciach. Odber takisto nie je viazaný na nákup novej batérie.

 

Použitý kuchynský olej zbiera spoločnosť Slovnaft na čerpacích staniciach po celom Slovensku. Olej stačí zbierať do čistej PET fľaše a odovzdať obsluhe na pumpe. Zákazníkom sa dokonca za každé deci oleja pripíšu bonusové body. Zoznam čerpacích staníc je možné nájsť na webovej stránke: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/

Jarné upratovanie 2020 zrušené
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby do NR SR 2020
Dopravné obmedzenia