Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Dotácie mestskej časti

Termín na doručenie projektov je 16. marca.

Oblasti podpory

 • kultúrno - spoločenské aktivity,
 • vzdelávanie,
 • telovýchova, šport a mládež,
 • sociálna oblasť,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • rozvoj komunitného života.


MČ Bratislava - Ružinov poskytuje komunitné a rozvojové dotácie. Dotáciou sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov.

 

Komunitnou dotáciou je dotácia, ktorej účelom je podpora komunitných krátkodobých projektov, zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, tvorivé dielne. 

Výzva - komunitné dotácie

 

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym účelom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo (min. 3 roky) a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďaľší rozvoj organizácie. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie rozvojovej dotácie


POZOR!
Žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí, alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí. V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácie tohto žiadateľa zastavené.

 

Harmonogram aktivít:

 1. termín na predkladanie žiadosti o rozvojovú a komunitnú dotáciu do 16. 3. 2020 - predkladanie ukončené
 2. spracovanie žiadostí miestnym úradom
 3. hodnotenie úplných žiadostí dotačnou komisiou
 4. doloženie dodatočných povinných príloh
 5. schválenie starostom MČ Bratislava - Ružinov a podpis zmluvy

Všetky informácie nájdete na http://bit.ly/31S3avl

 

Dotácie mestskej časti
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk