Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Dočasná zberná nádoba na Krasinského ulici

Spoločnosť OLO a. s. umiestni dočasnú zbernú nádobu na Krasinského ulici z dôvodu rekonštrukcie danej komunikácie.

Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Krasinského ulici, spoločnosť OLO a.s. vytvorila dočasné stanovište pre obyvateľov menovanej ulice umiestnením 1100 l zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad na Krasinského ul. od Bulharskej ul.

Prosíme obyvateľov, aby svoj zmesový komunálny odpad dočasne vkladali do 1100 l zbernej nádoby.

Nádoby z odvozných miest budú opätovne vyprázdňované ihneď, ako bude komunikácia pre našu zvozovú techniku prejazdná.

Dočasná zberná nádoba na Krasinského ulici
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk