Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Čo s použitými batériami a akumulátormi?

Nepatria do komunálneho odpadu, ale do špeciálnych nádob na to určených.

V smetných košoch domácností nekončia len zvyšky potravín, ale častokrát aj ťažko rozložiteľný odpad ako napríklad batérie a akumulátory. Ani jedno z toho ale do komunálneho odpadu (teda do čiernych kontajnerov) nepatrí. Práve pre tento druh odpadkov slúžia špeciálne nádoby, tzv. RECYKLOBOXY, ktoré sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Tie sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce/ mesta a na celom území Slovenska.

Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Batérie a akumulátory sú totiž ťažko rozložiteľný odpad.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca, takže občanov to nič nestojí. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Čo s použitými batériami a akumulátormi?
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia