Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ako bude vyzerať Štrkovec?

O čom bude dnešná verejná diskusia a čo bude nasledovať.

Prečítajte si, o čom je dnešná verejná diskusia o predloženej správe Koncept riešenia Územného plánu zóny Štrkovecké jazero.

 

O čom sa bude hovoriť? O územnom pláne zóny?

Nie, dnes sa bude prezentovať len správa EIA, teda to, akou veľkou záťažou pre životné prostredie by boli jednotlivé modely.

 

Prečo Ružinov žiadal o vypracovanie EIA? Je to bežný postup, aby o EIA žiadala mestská časť a nie jednotliví investori?

Nie, nie je to bežné, Ružinov v tomto prípade postupoval nadštandardne. Je to preto, aby kontrolu nad tým, ako bude vyzerať taká dôležitá oblasť ako Štrkovec, mala mestská časť a nie jednotliví investori.

 

Okrem toho mestská časť, ale aj mesto, potrebujú mať komplexný prehľad o tom, ako vyzerá konkrétne územie, aké sú tu požiadavky, možnosti a legislatívne obmedzenia na výstavbu, na uchovanie zelene apod.

 

O čom hovoria jednotlivé koncepty?

Model A hovorí o tom, že tam, kde je zeleň, zeleň aj ostane, nebude sa stavať a práve naopak, zatrávnených plôch ešte pribudne.

Model B ukazuje, ako by Štrkovec vyzeral, ak by sa na ňom postavilo všetko to, o čo majú jednotliví investori záujem.

 

Ak EIA bude v prospech zachovania zelene, môže dostať investor EIA na vlastný projekt, ktorý by hovoril o tom, že stavať môže podľa svojich predstáv?

Jednotlivé EIA nemôžu byť v rozpore s tou, ktorá je vydaná pre celé územie.

 

Aký bude ďalší postup?

Na základe pripomienok k správe bude vypracované zadanie a následne návrh územného plánu.Ako bude vyzerať Štrkovec?
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia