Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Meeting: 22.09.2015

Program

Video records