Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Meeting: 17.02.2015

Program

Video records