Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Meeting: 03.11.2015

Program

Video records