Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Meeting: 21.04.2015

Program

Video records