OfficeBoard: Petície

10.12.2019

do 10.12.2029

Petícia - “Nová Cvernovka“ Century Residence

Attachements:

6.12.2019

do 06.12.2029

Petícia - Slovnaft hluk a zápach

Attachements:

15.4.2019

do 15.04.2029

Petícia - NIVY

Attachements:

3.12.2018

do 03.12.2028

Petícia za odkúpenie pozemkov v parku na Ostredkoch

Attachements:

9.11.2018

do 09.11.2028

Petícia proti výstavbe polyfunkčného komplexu „ Nová Cvernovka“ Century Residence

Attachements:

19.7.2018

do 19.07.2028

Petícia za reguláciu ÚPN-Z Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská-Drieňová

Attachements:

19.7.2018

do 19.07.2028

Petícia za ponechanie zelenej plochy - záhrady v lokalite SZZ Kvetinová

Attachements:

16.5.2018

Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mark: CS/STAR/10576/4/2018

Attachements:

30.3.2017

do 30.03.2027

Petícia proti plánovanej výstavbe BRICK PARK

Mark: CS/STAR/8711/2/2017

Attachements:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za zachovanie Hojdany

Mark: CS/STAR/14525/2016-2

Attachements:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia proti vystavbe náhradných nájomných bytov na Astronomickej

Attachements:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za vybudovanie osvetlenia Pažítkova - Martinčekova 13

Mark: STAR/CS/13883/2016-2

Attachements:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia - odstránenie nedostatkov ZŠ Nevädzová

Attachements:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia o nepovolenie herne na Trnavskej ulici

Attachements:

30.9.2016

do 30.09.2026

Petícia proti zahusťovaniu sídlisk

Attachements: