OfficeBoard

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16606/2019/LSU

Attachements:

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16597/2019/LSU

Attachements:

11.10.2019

do 29.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - Kaštielska 2, Bratislava - Ružinov - pôvodný účel časti stavby, nebyto

Mark: SÚ/CS 14832/2019/2/JLI

Attachements:

10.10.2019

do 11.11.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Mark: 28Ek/1282/2018

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PL Distributing s.r.o.

Mark: 102293476/2019

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Global menu s.r.o.

Mark: 102293590/2019

Attachements:

10.10.2019

do 28.10.2019

Rozhodnutie - ruší a vec vracia prvostupňovémusprávnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Odôvodnenie - odstránenie reklamnej stavby ,,panel LOGOTYP a LED panel svietiaci" - Ružinovská ul. č. 40 v Bratislave - k. ú. Ruźinov

Mark: č. OU-BA-OVBP2-2019/78949/VAM

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Indust Group s.r.o.

Mark: 102293648/2019

Attachements:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Pavel Kvasnica

Mark: 102284191/2019

Attachements:

9.10.2019

do 25.10.2019

Rozhodnuutie - predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.12.2019 - skládka chemického odpadu CHZJD

Mark: č. 1632/8462/2016/27/SU/JG

Attachements:

8.10.2019

do 24.10.2019

Oprava zrejmej chyby vo výrokovej časti stavebného stavebného povolenia č. SÚ/CS 4050/2019/4/AJA-28 zo dňa 12.03.2019 - Bytový dom Klincová, Bratislava - Ružinov

Mark: SÚ/CS 13997/2019/2/MSU

Attachements:

8.10.2019

do 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DDSec, s.r.o.

Mark: 102262338/2019

Attachements:

8.10.2019

do 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Domus Art s.r.o.

Mark: 102261392/2019

Attachements:

8.10.2019

do 08.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16327/2019/LSU

Attachements:

8.10.2019

do 08.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16311/2019/LSU

Attachements:

3.10.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA - novostavba - inžinierska stavba

Mark: SÚ/CS 12799/2019/4/KIL

3.10.2019

do 21.10.2019

Rozhodnutie - prerušuje konanie - vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení - Zariadenie elektronickej komunikačnej siete pre roddinné domy Bratislava - Nové záhrady I - VII v Bratislave

Mark: SÚ/CS 3858/2019/8/MUH

Attachements:

3.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Nadstavba garáží DOAS, Košická 54, Bratislava" - vnútroblok Košická ul. Miletičova ul. a Kohútova ul. - k.ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 13447/2019/9/MER-159

3.10.2019

do 18.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - by NATURE s.r.o.

Mark: 102248891/2019

Attachements:

3.10.2019

do 03.10.2021

výrubové konanie

Mark: ZP CS 16217/2019/ZPA

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 23 ] next page » last page »»