OfficeBoard

11.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul., Bratislava – II. ETAPA" – Bytový dom – Hraničná ul., Mlynské nivy, Bratislava – k. ú. NIvy

Mark: SU/CS 11629/2020/4/KIL

11.8.2020

Informácia o začatí kolaudačného konania – „BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy – Hraničná ul.,Bratislava – II. ETAPA" – Hraničná ul., Mlynské nivy, Bratislava – k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 11657/2020/4/KIL

11.8.2020

do 27.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Kábelové prepojenie medzi SO 0501 (TS 13B) a SO2406 (BS II) – Bratislava – MČ Ružinov v k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 7639/2020/3/HST-122

Attachements:

11.8.2020

do 27.08.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti – opravuje zrejmú chybu vzniknutú pri písaní – „Obnova bytového domu Jadrová č. 3226/1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 v Bratislave" – k. ú. Ružinov v Bratislave

Mark: SU/CS 11/2020/6/ZSO

Attachements:

11.8.2020

do 08.09.2020

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Revitalizácia areálu ZSE – 2. Etapa – areál ZSE Hraničná 14, Bratislava – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 4452/2020/6/ZSO-117

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 8925/2020/5/MAM-120

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Novostavba rodinného domu" – Hrachová ulica, Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 9463/2020/3/MAM-121

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania – Výmena výťahov Haburská 17 - 23 Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 8257/2020/2/JLI

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním – „Prístavba a rekonštrukcia záhradnej chaty" – Mokráň Záhon – k. ú. Trnávka Bratislava

Mark: SÚ/CS 7449/2020/6/ZSO

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním – „rekreačná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec – k. ú. Trnávka v Bratislave

Mark: SÚ/CS 122/2020/7/ZSO

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Rekonštrukcia a prestavba rekreaćnej chaty" – Mokráň záhon – stavba so s. č. 9440 – k. ú. Trnávka v Bratislave

Mark: SÚ/CS 6109/2020/8/ZSO-113

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 23 – „Štartovacie bývanie, Nové Záhrady" – Domové role Bratislava – k. ú. Ružinov Bratislava

Mark: SÚ/CS 328/2020/14/MAM-23

Attachements:

6.8.2020

do 24.08.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica Na výslní v Bratislave – k. ú. Nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 8005/2020/14/MER-114

Attachements:

6.8.2020

Rozhodnutie – stavebné povolenie – Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb – II. etapa výstavby – Bajkalská ulica a ulica na výslní v Bratislave – k. ú. nivy Bratislava

Mark: SÚ/CS 8005/2020/14/MER-114

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – povoľuje zmenu v užívaní – „Nebytový priestor č. 1 - 15 a č. 1 -16" , prízemie budovy – Miletičova 5 v Bratislave – k. ú. Nivy – zdravotnícke zariadenie

Mark: SÚ/CS 9113/2020/6/KIL

Attachements:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie – o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením – „Záhradná chata" – Mokráň Záhon, Studený dolec – k. ú. Trnávka

Mark: SÚ/CS 1252/2020/6/ZSO-109

Attachements:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o doplnení podania – „INS_B2B_FTTx_BA_Mlynské nivy" – Bajkalská, Prievozská, Tučkova, Hraničná, Mlynské nivy a Komárňanská v Bratislave – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 3586/2020/5/HBA

Attachements:

5.8.2020

do 21.08.2020

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – povoľuje zmenu v užívaní – „Bytový dom, prízemie, nebytový priestor č. 903" – Jašíkova 22, Bratislava – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 6037/2020/10/LBR-122

Attachements:

5.8.2020

do 21.08.2020

Oznámenie o doplnení podania – „D_BA_Treenium" – Gagarinová a Hraničná ulica v Bratislave – k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 234/2020/13/HBA

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 25 ] next page » last page »»