OfficeBoard

6.12.2019

do 27.12.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Obnova bytového domu Budovateľská 1 - 7, Páričkova 3 v Bratislave - k. ú. Nivy - spočívajúca v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 05.03.2022

Mark: SÚ/CS 18862/2019/2/JLI

Attachements:

6.12.2019

do 06.12.2021

Výrubové konanie

Mark: ZP/CS 19147/2019/MAL

Attachements:

6.12.2019

do 27.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred dokončením - ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Mark: č. 20224/2019/SCDPK/97934

Attachements:

6.12.2019

do 20.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kuopio Plus, s.r.o.

Mark: 102757609/2019

Attachements:

6.12.2019

do 20.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Balmatrade, s.r.o.

Mark: 102757826/2019

Attachements:

6.12.2019

do 06.12.2029

Petícia - Slovnaft hluk a zápach

Attachements:

6.12.2019

do 13.01.2020

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Mark: 424EX 130/19-57

Attachements:

5.12.2019

do 23.12.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a začatí územného konania o výnimke zo stavebného zákazu - ,,HELIPORT UNB BRATISLAVA - RUŽINOV" - Ružinovská ulica v Bratislave, k.ú. Ružinov

Mark: SU/CS 18066/2019/6/MGU

Attachements:

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa" - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18866/2019/3/KIL

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18865/2019/3/KIL

5.12.2019

do 23.12.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka" - opravuje miesto stavby

Mark: SU/CS 16395/2019/2/KIL

Attachements:

4.12.2019

do 12.12.2019

Výzva - Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení

Attachements:

4.12.2019

do 19.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - by Nature s.r.o.

Mark: 102740858/2019

Attachements:

3.12.2019

do 10.12.2019

Výzva - Zhotovenie urbanistickej štúdie Domové role

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - vydáva stavebné povolenie - Obnova bytového domu Narcisova 2-4, Bratislava - Narcisová 796/2, 4 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SU/CS 16430/2019/3/JAH-220

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - Polyfunkčná budova - Nebytový priestor č.1-P1 - Kaštieľska 2 - k. ú. Ružinov, Bratislava

Mark: SU/CS 14832/6/JLI-222

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - ustanovuje opatrovníka - Ing. Martin Guldan, PhD.,- ,,Nadstavba bytového domu Bazová 7"- k. ú. Nivy, Bratislava

Mark: SÚ/CS 18661/2019/2/MAM

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu Trebišovská 15-21 - Výmena výťahov s vytvorením novej výťahovej stanice - Trebišovská ulica 15, 17, 19, 21 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Mark: SÚ/CS 17999/2019/2/LBR

Attachements:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie o povolení odstránení stavby - ,,Administratívna budova"- Jarabinková 4, Bratislava, k. ú. Nivy

Mark: SÚ/CS 16523/2019/3/LBR-26

Attachements:

2.12.2019

do 18.12.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ,,Polyfunkčný dom Kvačalova ulica, Bratislava"- SO 07 Prípojka elektro NN - k. ú. Nivy

Mark: SU/CS 18666/2019/2/KIL

Attachements:

«« first page « previous page [ 1 / 25 ] next page » last page »»