Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Meeting: 28.10.2014

Program

Video records