Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Meeting: 23.09.2014

Program

Video records