Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Meeting: 06.05.2014

Program

Video records