Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 24.11.2009

Program