Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Meeting: 21.05.2013

Program

Video records