Contacts

Oddelenie ekonomiky rozpočtových organizácií

Ing. Mária Navrátilová

Phone: +421 2 48284432
Email:
Place: 304

Alena Kufelová

Phone: +421 2 48284239
Email:
Place: 304

Beáta Benešová

Phone: +421 2 48284152
Email:
Place: 305

Katarína Heisterová

Phone: +421 2 48284420
Email:
Place: 311

Eva Tomová

Phone: +421 2 48284420
Email:
Place: 311