Contacts

Oddelenie miestnych daní a podnikateľských činností

Mgr. Peter Tóth

Phone: +421 2 48284436
Email:
Place: 318/A

Anna Schmidt

Phone: +421 2 48284346
Email:
Place: 315

Soňa Rybárová

Phone: +421 2 48284316
Email:
Place: 318

Hedviga Markuseková

Phone: +421 2 48284459
Email:
Place: 317