Contacts

Oddelenie rozpočtu a finančného riadenia

Irma Bartalosová

Phone: +421 2 48284201
Email:
Place: 18

Ing. Beáta Linhartová

Phone: +421 2 48284260
Email:
Place: 313

Zuzana Pajdlhauserová

Phone: +421 2 48284260
Email:
Place: 313