Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 23.01.2007

Program