Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 02.01.2007

Program