Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 27.02.2007

Program