Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 24.04.2007

Program