Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 26.06.2007

Program