Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 25.09.2007

Program