Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 09.10.2007

Program