Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 06.11.2007

Program