Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 18.12.2007

Program