Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 22.01.2008

Program