Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 19.02.2008

Program