Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Meeting: 27.05.2008

Program